Sirvoy suhtautuu tietosuojaan ja yksityisyyteesi erittäin vakavasti. Sirvoy käsittelee yritys- ja vieraatietojasi turvallisesti ja luottamuksellisesti ja GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukaisesti. Kaikki Sirvoyn tietojenkäsittelyyn liittyvät kolmansien osapuolien palvelut ovat myös GDPR-yhteensopivia. Lue käyttöehtomme saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka sovellamme GDPR:n eri puolia.

Mikä on GDPR ja miten se vaikuttaa yritykseesi?

GDPR:ssä on kyse henkilötietojen keräämisestä ja käsittelemisestä rehellisellä, laillisella ja avoimella tavalla.  Sitä sovelletaan kaikkiin yrityksiin, jotka käsittelevät ja pitävät hallussaan Euroopan unionissa asuvien henkilötietoja, yrityksen sijainnista riippumatta.

Nämä ovat sen keskeisiä periaatteita:

  • Henkilötietojen käsittelyllä on oltava laillinen perusta, kuten sopimuksen täyttäminen tai henkilön antama nimenomainen suostumus.
  • Henkilötietojen käsittelyn täytyy rajoittua erityiseen tarkoitukseen.
  • Tietojen on oltava tarkkoja, asiaankuuluvia ja rajoitettu siihen, mikä on tarpeellista suhteessa tarkoituksiin.
  • Tietoja on säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen, paitsi jos niitä säilytetään pelkästään historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin.
  • Tietoja on käsiteltävä turvallisella ja luottamuksellisella tavalla.
  • Henkilöllä on oikeus tietää mitä tietoja on tallennettu ja vaatia että tiedot poistetaan (oikeus tulla unohdetuksi).

Jos majoitat vieraita, jotka asuvat Euroopan unionissa, sinun on noudatettava GDPR:ää. Henkilötietojen käsittelyyn käytettävien kolmansien osapuolien palvelujen on myös oltava GDPR-yhteensopivia.

Vaikka Sirvoyn yleiset käyttöehdot koskettavat tätä aihetta, saatat haluta täydentävän tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) todistaaksesi että olet GDPR-yhteensopiva. Ota yhteyttä Sirvoyn asiakastukeen saadaksesi DPA:n. Allekirjoita se ja palauta meille kopio siitä.