Airbnb ei tue Sirvoyn joustavaa hintamallia, jonka avulla voit asettaa yksikköhinnat vieraiden lukumäärän mukaan. On kuitenkin olemassa tapa käyttää Airbnb:n Lisävierasmaksu -ominaisuutta joustavan hinnoittelun tarjoamiseen vaihtoehtoisella tavalla. 

Tämän vaihtoehtoisen tavan avulla Airbnb voi korottaa ilmoituksen hintaa tietyllä määrällä vierasta kohden. 

Huomaa: Tämä artikkeli sisältää tietoja kolmansien osapuolien järjestelmistä, jotka voivat muuttua.

Huomaa: Sekä Sirvoylla että Airbnb:llä on asetus nimeltä “Vieraiden määrä”. Vaikka nimet ovat samat, toiminnot ovat erilaisia. Huomioi, minkä sivuston asetuksista keskustellaan ohjeiden kussakin vaiheessa.

Joustavan Airbnb-hinnoittelun vaihtoehtoisen tavan määrittäminen

Voit käyttää tätä vaihtoehtoista tapaa määrittämällä Airbnb-ilmoitukselle lisävierasmaksun.

Note: Airbnb-ilmoituksen lisävierasmaksu -ominaisuutta voidaan muokata vain, jos ilmoitusta ei ole yhdistetty Sirvoyhin. Poista tarvittaessa ilmoituksen yhdistys väliaikaisesti ennen tämän oppaan seuraamista ja yhdistä sitten ilmoitus uudelleen kohdan ”Airbnb:n lisävierasmaksun määrittäminen” vaiheen 5 jälkeen.

Airbnb ilmoituksen yhdistämisen poistaminen:

 1. Siirry Sirvoyssa kohtaan Asetukset -> Jakelukanavat
 2. Napsauta kohdassa Airbnb viereistä painiketta Muokkaa
 3. Etsi huonetyyppi/ilmoitus, jonka yhdistämisen haluat poistaa, ja aseta se pudotusvalikosta olemaan Valitse tästä
 4. Napsauta Tallenna.

Airbnb:n lisävierasmaksun määrittäminen

 1. Siirry Airbnb:ssä kohtaan Valikko -> Ilmoitukset ja napsauta ilmoitusta jota haluat muokata.
 2. Napsauta Hinnoittelu ja varattavuus ja vieritä otsikon Lisämaksut kohdalle.
 3. Napsauta kohdassa Lisävierasmaksu painiketta Muokkaa.
 4. Kirjoita kenttään Veloita tämä summa lisävieraasta ja yötä kohden, lisämaksun jonka haluat veloittaa.
 5. Aseta Jokaista ylimääräistä vierasta kohti -kentän arvo olemaan identtinen vastaavan Sirvoy-huonetyypin Vieraiden lukumäärä -asetuksen kanssa.

Sirvoyn ja Airbnb:n vierasasetusten yhtenäistäminen 

Jotta tätä vaihtoehtoista tapaa voidaan käyttää, Sirvoyn asetuksen Vieraiden enimmäismäärä ja Airbnb:n asetuksen Vieraiden lukumäärä on oltava samat. 

Sirvoyssa:

 1. Siirry kohtaan Asetukset -> Majoitukset-> Huonetyypit.
 2. Etsi Airbnb-ilmoitukseen yhdistetty huonetyyppi ja napsauta Muokkaa.
 3. Aseta Hinnoittelu -kohdassa Vieraiden enimmäismäärä -arvon haluamaksesi määräksi.

Airbnb:ssä

 1. Siirry kohtaan Valikko -> Ilmoitukset ja napsauta ilmoitusta jota haluat muokata.
 2. Ilmoituksen tiedot -kohdassa vieritä kohtaan Ilmoituksen perustiedot -otsikon kohdalle.
 3. Aseta Vieraiden määrä vastaamaan Vieraiden enimmäismäärää jonka valitsit Sirvoyssa vaiheessa 8.

Huomaa: Jos Sirvoyn vieraiden enimmäismäärä ja Airbnb:n vieraiden määrä eivät täsmää, Airbnb ei näytä vieraille mahdollisuutta tehdä varauksia Airbnb:ssä asetettua määrää korkeammalla määrällä vieraita.