Sirvoylla on monia työkaluja huonehintojen muuttamiseen. Kun useita asetuksia käytetään samanaikaisesti, mikä on niiden prioriteettijärjestys? Tämä artikkeli selittää kuinka hinnat lasketaan Sirvoyssa.

Huomaa alla, että jotkut asetukset muuttavat hintoja (korkeammaksi tai alemmaksi), kun taas toiset asetukset ohittavat hintoja (korvaavat sen kokonaan uudella hinnalla).

Hinnat lasketaan seuraavissa vaiheissa:

1. Perushinta

Sirvoy etsii ensin perushinnan (Asetukset -> Majoitukset -> Huonetyypit).

Esimerkiksi 130 €.

2. Sesonkiluonteiset / väliaikaiset hinnanmuutokset

Seuraavaksi Sirvoy etsii mahdollisia hintamuutoksia (Asetukset -> Hinnoittelu -> Sesonkihinnat ja väliaikaiset hintamuutokset). Jos sellainen löytyy, perushintaa muutetaan vastaavasti.

Jos esimerkiksi hintamuutos on -20 €, uusi hinta on 110 € (perushinta 130 € – 20 €).

3. Hinta välilehden Hinnat alla

Jos spot-hinta on rekisteröity Hinnat-välilehden kautta, kaikki edellisissä vaiheissa löydetyt hinnat jätetään huomioimatta ja ne ohitetaan. Sen sijaan käytetään Hinnat-välilehdellä syötettyä hintaa.

4. Pidempiaikaisten majoitusten alennukset

Seuraavaksi Sirvoy tarkistaa mahdolliset mukautetut vuorokausihinnat (Asetukset -> Hinnoittelu -> Pidempiaikaisten majoitusten alennukset -> Mukautettu vuorokausihinta). Jos nykyiselle oleskelun kestolle on alennus, sitä sovelletaan vaiheiden 1-2 hintojen päälle (spot-hinta jätetään huomiotta ja viikoittaisia/kuukausittaisia hintoja ei voida yhdistää mukautettuihin vuorokausihintoihin).

Alennukset voivat olla joko prosenttimääräisiä tai kiinteitä.

Jos esimerkiksi löytyy 10% alennus, uusi hinta on 117 € (perushinta 130 € – (130 € * 10%)).. Jos 10 € alennus löytyy, uusi hinta on sen sijaan 120 € (perushinta 130 € – 10 €).

5. Keskimääräisen yöhinnan laskeminen

Vaiheet 1-4 suoritetaan jokaiselle päivälle koko oleskelun ajan, ja keskimääräinen yöhinta lasketaan.

Jos esimerkiksi kahden ensimmäisen yön hinta on 230 € ja kolmannen yön hinta on 170 €, keskimääräinen hinta on 210 € ((230 € + 230 € + 170 €) / 3).

6. Viikko- tai kuukausihinta

Jos oleskelun kesto vastaa kokonaisia viikkoja tai kuukausia ja tällainen hinta on määritetty (Asetukset -> Hinnoittelu -> Pidempiaikaisten majoitusten alennukset), edellisten vaiheiden hinnat jätetään huomioimatta, ja viikko- tai kuukausihinta ohittaa ne. Huomaa, että viikoittaisia/kuukausittaisia hintoja ei voi yhdistää muihin alennuksiin (esim. 1 viikko + 3 yötä) tai keskenään (esim. 1 kuukausi + 2 viikkoa). Sellainen hinta voidaan kuitenkin yhdistää samantyyppisen hinnan kanssa , esimerkiksi jos sinulla on useita jaksoja viikko-/kuukausihinnalla ja varauksia, jotka ovat päällekkäisiä näiden jaksojen kanssa, ja jotka ovat kokonaisille viikkoille/kuukausille. Keskihinta lasketaan ja annetaan viikko-/kuukausihintana.

Jos esimerkiksi ensimmäisen viikon hinta on 770 € ja seuraavan viikon hinta on 670 €, keskimääräinen hinta on 720 € viikossa ((770 € + 670 €) / 2). 

Jos varaus kestää kuitenkin kolme viikkoa, ensimmäisen viikon hinta on 770 € ja seuraavan viikon 670 €, mutta kolmannella viikolla ei ole lisätty viikoittaista hintaa ja vain 150 € yöhinta, yöhintoja sovelletaan huoneeseen koko kolmen viikon ajan (tai jos muita hintamuutoksia on lisätty tämän jakson aikana kohdissa 2-5 kuvatulla tavalla, näitä hintoja sovelletaan sen sijaan) ja viikkomaksua ei oteta huomioon. (150 x 21)

7. Löytyykö alennuskoodi?

Jos voimassaolevaa koodia käytetään, edellisten vaiheiden hintoja muutetaan vastaavasti. (Jos olet valinnut vaihtoehdon Kiinteä korvaava hinta jokaiselle tuotteelle, koodille määritetyt hinnat ohittavat sen sijaan edellisten vaiheiden hinnat.)

Huomaa: Kanaville lähetetyissä hinnoissa ei oteta huomioon alennuksia pidemmistä oleskeluista, viikko- / kuukausihintoja tai kuponkikoodeja. Perushintaa lukuun ottamatta otetaan huomioon vain kausittaiset hintamuutokset ja spot-hinnat. Tämän lisäksi voit lisätä tietyn prosenttiosuuden hinnalle, joka lähetetään tietylle kanavalle valinnalla Säädä hintoja päivityksessä kohdassa Asetukset -> Jakelukanavat -> (Valittu kanava) -> Yhdistä.