Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Voimassa alkaen 15. kesäkuuta 2024

TÄRKEÄÄ: KÄYTTÄMÄLLÄ VERKKOSIVUSTOAMME JA/TAI ANTAMALLA MEILLE MITÄ TAHANSA HENKILÖKOHTAISIA TIETOJA, ANNAT NIMENOMAISEN SUOSTUMUKSESI SIIHEN, ETTÄ VOIMME KÄSITELLÄ KAIKKIA HENKILÖTIETOJA JOITA ANNAT NIILLÄ TAVOILLA JA NIIHIN TARKOITUKSIIN JOITA KUVAILLAAN SEURAAVASSA TIETOSUOJASELOSTEESSA SEKÄ VOIMASSA OLEVIA HENKILÖTIETOJA KOSKEVIA LAKEJA JA SÄÄDÖKSIA NOUDATTAEN.

Rekisterinpitäjä

Henkilökohtaisia tietoja joita Irlannin tasavallassa rekisteröity Sirvoy Limited (”Sirvoy”) sinulta kerää tai joita sinä annat Sirvoylle hallitaan tätä selostetta noudattaen, milloin tahansa kun Sirvoy toimii rekisterinpitäjänä.

Milloin tahansa Sirvoy toimii hotellin tai vastaavan yksikön puolesta, tämä yksikkö toimii rekisterinpitäjänä ja on vastuullinen henkilökohtaisten tietojen käsittelytarkoitusten ja -tapojen määrittelemisestä ja tämä seloste soveltuu silloin vain kun se liittyy Sirvoyn tehtävään tietojen käsittelijänä.

Turvallisuus

Sirvoy suhtautuu tietosuojaan ja yksityisyyteesi erittäin vakavasti. Se omaa asiaan liittyvät organisatoriset ja tekniset turvatoimet suojataksesi henkilökohtaisia tietojasi ja pitääkseen ne luottamuksellisina.

Henkilötietojen käyttö

Sirvoy kerää, tallentaa ja käyttää henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan niitä tarkoituksia varten, joita varten olet ne antanut ja tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin niitä tarkoituksia varten tai muita lain mukaisia tarkoituksia varten on tarpeellista tehdä niin. Tällaisiin tarkoituksiin voi sisältyä palvelun tilien luominen ja ylläpitäminen, kuten myös näihin liittyviä tarkoituksia, kuten toimitetun palvelun parantaminen, tarvittavien tietojen ilmoittaminen ja järjestelmän turvallisuuden ylläpito.  Sirvoy luottaa sinuun siinä että varmistat henkilökohtaisten tietojesi täydellisyyden, tarkkuuden ja ajantasaisuuden. Ilmoita Sirvoylle viipymättä mistä tahansa henkilökohtaisten tietojesi muutoksista tai virheellisyyksistä.

Henkilötietojen säilyttämisen oikeusperusta

Henkilötietojen säilyttämistä säännellään useilla yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisilla oikeudellisilla määräyksillä. Oikeusperuste on seuraava: 1) Sopimuksellinen välttämättömyys (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta): Tarkoitus: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen meidän ja asiakkaidemme välisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Tähän kuuluu varausten hallinta, maksujen käsittely ja palvelutilien ylläpito. 2) Oikeudellinen velvoite (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta): Tarkoitus: Tietyt henkilötiedot on säilytettävä oikeudellisten ja lainsäädännöllisten velvoitteiden noudattamiseksi. Tähän sisältyy kirjanpito- ja raportointivaatimuksia. 3) Lailliset edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta): Tarkoitus: Henkilötietoja voidaan säilyttää Sirvoyn laillisten etujen suojaamiseksi, kuten palveluidemme parantamiseksi, turvallisuuden varmistamiseksi ja petosten estämiseksi. 4) Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta): Tarkoitus: Tarvittaessa säilytämme henkilötietoja rekisteröityjen antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen säilytysajat

Sirvoy on sitoutunut säilyttämään henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten ne on kerätty, tai sovellettavien lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla. 

Tietojen minimointi ja poistaminen

Sirvoy noudattaa tietojen minimoinnin periaatetta ja varmistaa, että henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain tarvittava määrä. Kun säilytysaika päättyy, henkilötiedot poistetaan turvallisesti tai anonymisoidaan luvattoman käytön estämiseksi ja yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

Tiedonsiirto ulkomaille tai kolmansille osapuolille

Kaikki henkilötietojen alikäsittelijät ja kaikki kolmannet osapuolet jotka Sirvoyn toimeksiannosta käsittelevät henkilötietojasi ovat velvollisia kunnioittamaan tietojesi luottamuksellisuutta (ks. luettelo alikäsittelijöistä). Henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n/ETA:n ulkopuolella vain jos riittävä tietosuojataso henkilötietojen käsittelyä varten voidaan saavuttaa tai jos muita asianmukaisia turvatoimenpiteitä noudatetaan. Sirvoy siirtää henkilötietoja vain vastaanottajille jotka tarjoavat riittävän tietosuojatason. Luettelo alikäsittelijöistämme löytyy täältä. https://sirvoy.fi/luettelo-alikasittelijoista/. Luettelossa on tietoja kolmansien osapuolten alikäsittelijöistä, joilla voi olla pääsy asiakastietoihin niiden tarjotessa palveluja Sirvoyn puolesta.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää tietoja henkilökohtaisten tietojesi keräämisestä ja käytöstä; pyytää henkilökohtaiset tietosi saatavaksi, pyytää että niitä oikaistaan tai että ne poistetaan ja olla hyväksymättä niiden käsittelyn Sinulla on oikeus pyytää että Sirvoy ei jatka henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Sirvoy tulee kunnioittamaan pyyntöjäsi, jollei käsittelyä ole vaadittu laissa tai jos tietoja voidaan säilyttää muita lainmukaisia tarkoituksia varten. Kun Sirvoy käyttää henkilökohtaisia tietojasi suostumuksesi mukaisesti, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sovellettavan lain puitteissa. Lisäksi kun Sirvoy käsittelee henkilökohtaisia tietojasi, oikeutetun tai yleisen edun mukaisesti, sinulla on oikeus milloin tahansa olla hyväksymättä henkilökohtaisten tietojesi käsittely sovellettavan lain puitteissa.

Evästeet ja vastaavat teknologiat

Sirvoy käyttää tietoja, joita se tai kolmas osapuoli on keräännyt verkkosivustojen evästeistä, parantaakseen verkkosivuston käyttäjäkokemusta ja turvallisuutta. Käyttämällä Sirvoyn verkkosivua hyväksyt evästeiden ja vastaavan teknologian käytön. Jos haluat poistaa nämä, voit hallita tätä selaimesi asetuksien kautta; huomaa kuitenkin, että ilman evästeitä et ehkä voi hyödyntää kaikkia verkkosivustomme toimintoja täysin.

Tietoturvakäytännön muutokset

Sirvoyn palvelujen jatkuvista muutoksista johtuen, sekä lainsäädännön ja teknologian muutoksista johtuen, Sirvoyn tietosuojaselosteeseen voi ajoittain tapahtua muutoksia. Kaikki tällaiset muutokset julkaistaan tällä sivulla.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sirvoy Limited on nimittänyt tietosuojavastaavan valvomaan tietosuojalakien noudattamista ja käsittelemään henkilötietojasi koskevia kyselyjä tai huolenaiheita. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa:

Sähköposti: dpo@sirvoy.com

Tietosuojavastaavamme on vastuussa siitä, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavien tietosuojalakien, myös yleisen tietosuoja-asetuksen, mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai siitä, miten henkilötietojasi käsitellään, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme käyttäen yllä olevia yhteystietoja.

Antamalla nämä yhteystiedot pyrimme lisäämään avoimuutta ja mahdollistamaan tietosuojaan liittyvien tiedustelujen ja huolenaiheiden tehokkaan käsittelyn.