Vaikka saatavuus synkronoidaan Sirvoyn ja jakelukanavien välillä lähes välittömästi, on aina olemassa pieni riski saada ylivarauksia, koska sama fyysinen huone on saatavana useilla jakelukanavilla samanaikaisesti. Tässä on joitain asioita, jotka saattavat johtaa ylivarauksiin, ja samalla saat tietoa siitä miten välttää niitä:

  • Samanaikaiset varaukset. Viimeinen jäljellä oleva huone varataan samassa hetkessä sekä verkkosivustosi että jonkin jakelukanavan kautta.
  • Virheelliset huonetyyppikartoitukset. Esimerkiksi, jos varattua huonetyyppiä ei ole yhdistetty, Sirvoy ei voi lisätä varausta oikein ja se merkitään ylivaraukseksi.
  • Sirvoy-varauksen huoneen vaihtaminen toiseen, muuhun kuin alun perin varattuun huonetyyppiin. Koska tällainen muutos ei heijastu jakelukanavalla olevaan varaukseen, se voi joissakin tapauksissa johtaa Sirvoyn ja kanavan välisiin saatavuuseroihin, mikä puolestaan voi johtaa ylivarauksiin. Huonetyypin muutokset tulisi siksi tehdä aina kanavan puolella.

Jos ylivaraus tapahtuu, jakelukanava odottaa sinun ilmoittavan heille siitä viipymättä, jotta kanavan asiakaspalvelu voi, sopimuksesta riippuen, auttaa sinua löytämään ratkaisun mahdollisimman pian. Minimoidaksesi ylivarausten tapahtumista, voit jättää joitakin huoneita jakelukanavayhteyksien ulkopuolelle.