Vaikka saatavuus synkronoidaan Sirvoyn ja jakelukanavien välillä lähes välittömästi, on aina olemassa pieni riski saada ylivarauksia, koska sama fyysinen huone on saatavana useilla jakelukanavilla samanaikaisesti. Tässä on joitain asioita, jotka saattavat johtaa ylivarauksiin, ja samalla saat tietoa siitä miten välttää niitä:

  • Samanaikaiset varaukset. Viimeinen jäljellä oleva huone varataan samassa hetkessä sekä verkkosivustosi että jonkin jakelukanavan kautta.
  • Virheelliset huonetyyppiyhdistykset. Esimerkiksi:
    • Jos varattua huonetyyppiä ei ole yhdistetty, Sirvoy ei voi lisätä varausta oikein ja se merkitään ylivaraukseksi.
    • Jos samalle jakelukanavan huonetyypille on luotu useita hintoja ja ne on yhdistetty kahteen tai useampaan Sirvoy-huonetyyppiin, jokaisen näiden Sirvoy-huonetyyppien on sisällettävä samat yksiköt. Muussa tapauksessa saatavuutta ei päivitetä oikein ja ylivarauksia voi sattua. Esimerkki: Sirvoyn huonetyyppi A, on yhdistetty kanavan hintaan Kahden hengen huone – Standard, ja Sirvoyn huonetyyppi B, on yhdistetty kanavan hintaan Kahden hengen huone – Ei palautettava. Molempien Sirvoyn huonetyyppien tulee sisältää täsmälleen samat yksiköt. (Varmistaaksesi, että huonetyyppien yksiköt ovat samat, luo Sirvoyssa aliashuonetyyppejä vastaamaan jakelukanavan huonetyypin erilaisia hintoja.)
    • Jos yksikköä myydään kahdessa (tai useammassa) yhdistetyssä huonetyypissä samalla jakelukanavalla, ylivarauksia voi sattua silloin kun tehdään varaus, joka sisältää molemmat huonetyypit samanaikaisesti. (Jos esimerkiksi yksikköä A myydään samanaikaisesti huonetyypeissä Kahden hengen huone ja Yhden hengen huone.)
  • Sirvoy-varauksen huoneen vaihtaminen toiseen, muuhun kuin alun perin varattuun huonetyyppiin. Koska tällainen muutos ei heijastu jakelukanavalla olevaan varaukseen, se voi joissakin tapauksissa johtaa Sirvoyn ja kanavan välisiin saatavuuseroihin, mikä puolestaan voi johtaa ylivarauksiin. Huonetyypin muutokset tulisi siksi tehdä aina kanavan puolella.

Jos ylivaraus tapahtuu, jakelukanava odottaa sinun ilmoittavan heille siitä viipymättä, jotta kanavan asiakaspalvelu voi, sopimuksesta riippuen, auttaa sinua löytämään ratkaisun mahdollisimman pian. Minimoidaksesi ylivarausten tapahtumista, voit jättää joitakin huoneita jakelukanavayhteyksien ulkopuolelle.